Zde si můžete vybrat službu a vyplnit dotazník, na jehož základě Vás budu v nejbližší době kontaktovat.
“Nečekejte. Nikdy nebude ten správný čas.”

Here you can select a service and fill in a questionnaire, on the basis of which I will contact you shortly.
“Don’t wait. The time will never be right.”

V současné době nepřijímám nové klienty, děkuji za pochopení.

I am not currently accepting new clients, thank you for your understanding.

Osobní Trenér